🌿Tính năng bộ sưu tập

Thanh Xà 5

Với bộ ảnh mô tả thực tế giống cây trồng phía đầu mỗi trang sản phẩm, giờ đây khách hàng sẽ có cái nhìn tổng quan và thực tế hơn nhiều về hình thái, màu sắc, giai đoạn phát triển của cây trồng mà chúng tôi giới thiệu.

V.T.Hải / Nhà vườn Hải Đăng
Ngọc Lan Vàng 1
Mai Hoàng Yến 9
Hoa Dẻ 15.1